FANDOM


& je symbol latinského původu pro souřadící spojku "a", který je užíván ve fanouškovké tvorbě k označení genového vztahu mezi postavami nebo vztahu výrazně platonickému. Je protikladem pro lomítko, které se užívá k znázornění milostného poměru mezi postavami.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.