Fanpolis Wiki
Advertisement
Fanpolis Wiki

Archivem se rozumí internetové stránky, které nabízí možnost prezentovat a uchovávat soubor fanouškovské tvorby, především fanfiction, někdy však také fanart či fanvidea. Mezi mezinárodně nejvýznamnější archivy patří například FanFiction.net nebo Archive of Our Own. Největším archivem českých fanfikčních povídek býval Fanfiction.potterharry.net.

Formy archivů[]

Nejprimitivnější formou archivu jsou webové stránky, které nedisponují žádným uživatelským rozhraním. Spravuje je jeden či více adminů a autoři jim povídky zasílají mailem, načež admin zaslané dílo do archivu osobně nahraje. Tento typ archivu pak také obvykle trppí nedostatečnou možností zveřejněné fanfikce třídit podle různých kritérií (tak např. na Fantasmagoriu byly fanfikce rozdělené jen podle párů; podle autorů či délky třídit nešly). V českém prostředí k takovým archivům patřily či patří:

V českém prostředí jsou nejobvyklejší archivy automatizované, ale moderované - archiv má určitá pravidla pro zveřejňování obsahu a uživatelé si mohou zřídit účet a nahrávat svou tvorbu sami, ale musí tato pravidla doržovat[1], nad čímž bdí tým moderátorů (nebo též adminů). Nevýhodou je prodleva mezi nahráním fanfikce a jejím zveřejněním, které musí potvrdit moderátor, výhodou je udržení jisté minimální kvalitativní úrovně obsahu. Prověření autoři obvykle v tomto typu archivu získají po čase oprávnění publikovat bez moderátorského dohledu. Takto to chodilo či stále chodí například na:

Největší zahraniční archivy jsou automatizované a bez moderace. Uživatelé po zřízení účtu mohou hned nahrávat svá díla, nemusí čekat na schvalování. Případné porušení pravidel hlásí provozovateli samotní uživatelé.

Omezení obsahu[]

Archivy mohou být tematicky zaměřené na konkrétní fandom, pár[2], či dokonce kink[3]. Kromě toho mnoho archivů stanovuje, jaký druh obsahu je v něm neakceptovatelný. Zpravidla se jedná o omezení příliš explicitní erotiky nebo násilí (tedy obsah nevhodný pro děti), zákaz publikovat určité žánry (typicky ty kontroverznější jako slash, RPF, mpreg apod., ale i songfic).[4] Mezi nejobvyklejší požadavky patří:

 • text fanfikce musí dodržovat gramatická pravidla (např. na ph.netu bylo stanoveno množství tolerovaných chyb a překlepů)
 • fanfikce nesmí být nevhodná pro mládež, tzn. není dovolen rating 18+ (viz potterpovídky či ff.net, který má vůbec barvitou historii zakazování a mazání různých druhů obsahu)
 • nesmí se jednat o pornografii nebo popis sexu s osobami určitého věku (např. Wattpad)

Příkladem archivu, který prakticky žádná[5] omezení obsahu na autory neklade, je Archive of Our Own.

Trvalost archivů[]

Není nic výjimečného, že v nejistém on-line prostředí archiv po čase zanikne a přestane tak plnit svou funkci uchovávání fanouškovské tvorby. Stává se tak proto, že jeho provozovatel si najde jiné zájmy a stáhne se z fandomu, aniž by správu archivu předal někomu jinému,[6] správa archivu začne být neúnosně nákladná, nebo narazí na technické problémy, na nejichž překonání administrátorům nestačí síly[7]. Někdy archiv jen přestane přijímat nová díla a zůstane on-line alespoň jako neaktivní knihovna fanfikcí.[8]

Jednu z možností, jak i v případě zaniknuvšího archivu fantworbu zachovat, nabízí projekt Open Doors Společnosti pro transformativní tvorbu.

Zdroje[]

 1. Pravidla publikace na největším českém archivu ph.netu například v roce 2006 stanovila požadavek přiřadit fanfikci správný rating, výstižné shrnutí, či závazná pravidla psaní přímé řeči
 2. Na pomezí archivu a blogu se pohybuje projekt MiaMam Diagnóza: Johnlock, věnovaný výhradně dvojici John Watson/Sherlock Holmes z fandomu Sherlock BBC
 3. Např. již nefunkční XF/SM, anglický archiv BDSM fanfikcí ve fandomu Akta X
 4. Přehled zakázaného obsahu na různých archivech sestavený na fanlore
 5. Nelegálním obsahem se dle TOS na AO3 rozumí dětská pornografie, odkazy na warez, cracky a pod.
 6. V anglickém HP fandomu například silně zarezonoval nečekaný [velkého Snarry archivu The Detention
 7. Např. archiv Time Eater ukončil provoz kvůli tomu, že e-fiction, na němž běžel, přestal podporovat diakritiku, a tím se stal obsah nečitelným.
 8. Takto v letech 2013 - 2020 fungovalo Fantasmagorium, než definitivně zaniklo.
Advertisement