FANDOM


BDSM je zkratka anglického slovního spojení Bondage-Domination-Sado-Masochism (svazování resp. poddanství, dominance, sado-masochismus), která ve fanfikci všeobecně označuje příběhy, kde se vyskytuje jedna nebo více zmíněných (sexuálních) praktik či preferencí. Přitom může fanfikce označená jako BDSM obsahovat jen některé z těchto elementů, např. pouze dominanci/submisivitu, ale žádný sado-masochismus. 

Většina autorů BDSM fanfikcí kromě tohoto pojmu uvádí i podrobnosti o konkrétních praktikách, které se v příběhu vyskytují (např. bičování, bloodplay atd.), aby jasněji informovali a varovali své čtenáře.