FANDOM


Darkfic, nebo také Dark!fic, je složeninou anglických slov dark a fiction, v překladu temná fiction. Ve fanfiction se užívá pro označení fanfikcí s pochmurným dějem a vzbuzující negativní emoce jako je zoufalství a beznaděj. V ději se objevují motivy jako fyzické či emocionální násilí, otroctví, věznění, mučení, zneužívání, zrada, šílenství a podobně.

Někteří autoři se specializují přímo na psaní temných fanfiction. V České republice v rámci HP fandomu těší popularitě například Pecka. Existují předpoklady, že frekvence těchto motivů ve fanfiction souvisí s potřebou fanoušků ventilovat negativní odvrácené negativní emoce, s jejich snahou prozkoumávat i odvrácenou psychologickou stránku oblíbených hrdinů. V temných fanfikcích se tak často objevují úmyslně mimocharakterní postavy. Je zvykem upozorňovat na takový charakter ve Varování označením darker (v angličtině) a temný (v českém jazyce). Frekventovaným označením je temný Harry v HP fandomu.

Existují i kanonické "temné" vesmíry, Příkladem může být zrcadlový vesmír v seriálu Star Trek nebo Earth-3 v komiksovém DC universu. Zrcadlové charaktery je zvykem označovat předložkou Mirror!, například Mirror!Kirk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.