Fanpolis Wiki
Advertisement
Fanpolis Wiki

Fánon je fakt nebo více faktů, které jsou fanoušky obecně přijímány jako pravdivé, ač nemají oporu v kánonu a nevyskytují se ani v non-kánonu, tedy oficiálních dílech produkovaných pod určitou licenční značkou, avšak nezahrnutých pod kánon.

Často se také jedná o významné rozšíření nebo přehnané podání některého z kanonických faktů. Dobrým příkladem je nitrozpyt v Harry Potterovi nebo pon farr ve Star Treku, kdy byly oba tyto fakty fanoušky rozvedeny do podrobností, které jsou následně opakovaně užívány ve fanouškovských dílech.

Vznik fánonu[]

Pro vznik fánonu existují tři hlavní důvody, které se částečně vzájemně překrývají:

  • Neznalost předlohy: Autor fanfiction, fanartu nebo článku se v kanonických informacích dostatečně neorientuje, není si některými fakty jist, nebo si je není schopen dohledat na internetu, takže vloží do díla vlastní invenci.
  • Nedostatečná předloha: Každá předloha konkrétně popisuje jenom malou část celého fiktivního světa, a proto v ní zůstává mnoho hluchých a temných míst. Fanoušci, zvláště ti, kteří tvoří fanouškovská díla, ale i ostatní, mají tendenci spekulovat o obsahu hluchých míst a některé tyto spekulace se pak stávají obecně přijímaným faktem - fánonem.
  • Nevyhovující předloha: kanonická fakta nesouzní s fanouškovskými představami, typicky co se vzhledu oblíbené postavy týče, a přetváří si je k obrazu svému, tak aby lépe vyhovovala příběhu, viz například oblíbený fánon spojený s postavou Severuse Snapea.

Způsob šíření[]

Fánon se samozřejmě šíří fanouškovskou komunitou od fanouška k fanouškovi. Silným nosným médiem jsou hlavně fanfiction, které už z podstaty svého vzniku, tedy rozšiřování a převyprávnění předlohy za použití událostí, postav a faktů z předlohy, mají silnou náchylnost k vytváření fánonu.

Značný podíl na šíření fanonických faktů mají také BNF. Tyto osoby mají všeobecně jistý vliv na fanouškovskou komunitu, díky čemuž, pokud přijmou za platný některý fánonický fakt oni, často je následuje alespoň část komunity. Pokud jsou navíc BNF tvořivě aktivní, nezřídka vzniká head canon, ze kterého pak může snadno vzniknout fanonický fakt.

Význam fánonu[]

Samotná existence fánonu často přináší jisté zmatky do fanouškovské komunity, protože někdy nelze na první pohled odlišit, co je kánon, co non-kánon a co už je fánon - stává se to hlavně u rozsáhlých fiktivních vesmírů. Mohlo by se tedy zdát, že by bylo lepší vytváření fánonu zakázat, nebo se ho snažit omezit, jenže fánon je stěžejním bodem fanouškovské komunity a fanouškovského tvoření. Vlastně je svým způsobem částí podstaty fanouškovství, protože to samotné je založeno na prožívání díla, spekulování o jeho částech a sdílení teorií s ostatními fanoušky.

Navzdory nejasnostem, které může způsobovat, je tedy fánon obrovskou a důležitou součástí fanouškovského světa a jako takový by měl být také brán a přijímán všemi fanoušky. 

Fánon vs. non-kánon[]

Navzdory tomu, co tvrdí Urban Dictionary[1], by tyto pojmy neměly být směšovány v jeden, protože neoznačují to samé.

  • Non-kánon: Vzhledem k rozsahu některých fiktivních vesmírů (Star Trek , Star Wars , Sherlock Holmes , atd.) se označení non-canon užívá k pojmenování děl, která byla oficiálně publikována pod určitou licenční značkou, respektive pod záštitou držitele autorských práv, ale nejsou zahrnována do kánonu. Velice striktním příkladem takového rozlišování je Star Trek, kde je za kánon považováno výhradně to, co bylo natočeno (filmy a seriály) a za non-kánon pak vše ostatní (knihy, komiksy, hry...).
  • Fánon: Za fánon je označováno vše, co vzešlo výhradně z hlav fanoušků, kupříkladu při psaní fanfiction, a nikdy se to nevyskytlo v oficiálně publikovaném díle, které by bylo zaštítěno držitelem autorských práv a licenční značkou.

U rozsáhlých fiktivních světů, na jejichž vzniku a rozšiřování se podílí řada oficiálních autorů, se nezřídka stává, že se fanoušek stane autorem díla oficiálně vydaného pod licenční značkou, takže se mohou do té doby fakta označovaná za fanonická dostat do non-kanonického díla, čímž se z nich stávají fakta non-kanonická. V návaznosti na tento fenomén se dokonce může stát, že se tvůrcům kánonu některý non-kanonický nebo dokonce fanonický fakt zalíbí natolik, že jej umístí do kánonu.

Za fanonický fakt, který se přesunul až do kánonu, je často označováno křestní jméno komunikačního důstojníka Uhury ze Star Treku. Traduje se, že její jméno Nyota se poprvé vyskytlo na jednom z prvních conů, kde jej zaslechl William Rotsler (autor ST povídek a dalších ST děl), a pak ho doporučil Roddenberrymu jako oficiální jméno pro Uhuru. Gene Roddenberry, stejně jako Nichelle Nichols, představitelka Uhury, ho považovali za opravdu skvělé, a proto ho ustanovili oficiálním křestním jménem Uhury.

Specificky český fánon v HP fandomu[]

Fánon rozšířený z vlivné fanfikce[]

Mnoho fánonu se v českém prostředí rozšířilo vlivem Elysejského klíče, všeobecně oblíbené a široce uznávané dlouhé snarry fanfikce od Alice O´Really, například:

  • stínová magie (tj. specificky český termín pro kouzlení bez hůlky, které se ovšem jako "wandless magic" vyskytuje i v anglických fanfikcích, a i tam se jedná o fánon)

Fánon vzniklý chybným překladem[]

Zajímavým způsobem vzniku fánonu může být v našich končinách chybný překlad samotného původního díla. Tento překlad se pak může stát uznávaným faktem, ač předloze neodpovídá, nebo naopak může skutečný fakt v předloze být považován za fánon, ač jím není.

Dobrým příkladem kanonického faktu, který byl díky špatnému překladu označen za fánon, jsou Brumbálovy citronové bonbóny. V předlože se vyskytuje pochutina s názvem sherbet lemon[2], která byla přeložena jako citronová zmrzlina. Tento překlad není zcela správný, protože sherbet lemon je anglické označení pro prášek, často šumivý, který se přidává kupříkladu do cucavých bonbonů nebo jsou jím bonbony obaleny. Díky tomu se označení sherbet lemon užívá také k pojmenování citronových bonbonů s touto náplní. Kvůli tomuto špatnému překladu je výskyt citronových bonbonů v povídkách považován za fanonický, protože "... Brumbál měl přeci zmrzlinu, ne bonbony." Nicméně Brumbál prokazatelně jí nikoliv citronovou zmrzlinu, ale citronové bonbony[3].

Fanonické encyklopedie[]

Někdy je fánon k dílu natolik rozsáhlý, že se fanoušci rozhodnou pro svůj fánon vytvořit encyklopedii, slovník pojmů nebo alespoň seznam fanonických faktů. Je to dobrý způsob, jak fanonická fakta jednoznačně oddělit od non-kanonických a kanonických, a zároveň i možnost pro autory inspirovat se nápady jiných a rozvést je.

Seznam fanonických encyklopedií[]

  • Memory Gamma - Tak, jako existuje pro Star Trek kánon Memory Alpha a pro Star Trek non-kánon Memory Beta, byla také vytvořena encyklopedie fánonu s názvem Memory Gamma, sdružující fanonická fakta, názvy a další fanonické informace týkající se ST vesmíru.

Zdroje[]

  1. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=non-canon - Heslo "non-canon" na Urban Dictionary
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Sherbet_(powder) - en wikipedie, článek sherbet lemon
  3. http://harrypotter.wikia.com/wiki/Sherbet_lemon - Anglická PotterWiki, článek o Brumbálových Sherbet lemon