FANDOM


Fanart je anglický výraz pro "fanouškovské umění“. V angličtině slovo "art" značí zejména umění určené čistě k vizuálnímu vnímání, tedy výtvarné umění, teprve v širším slova smyslu se vztahuje třeba také na hudbu, divadlo a další umělecké formy. Proto se jako fanart označují zejména amatérské obrázky s námětem vztahujícím se ke známé knize, filmu, seriálu, komiksu, videohře a podobně. Slovo fanart lze tedy přeložit jako fanouškovské výtvarné umění nebo fanouškovská výtvarná tvorba.

Častým námětem fanouškovských obrázků jsou prostě jen portréty oblíbených postav. Některé fanartové obrázky ilustrují fanfiction nebo přímo kanonické dílo. Častěji se však jedná o náměty, které si vymyslel sám tvůrce fanartu. Někdy se fanarty také vztahují k dění ve fandomu. Specifickým, ale také velmi typickým, odvětvím fanouškovského výtvarného projevu jsou fotomontáže. Okrajovým druhem fanartu je 3D Art, například obrázky, které fanoušci snímají ze hry Sims. Množství fanartových obrázků je uloženo na strankách deviantART.[1]

Historie pojmu Editovat

Jiný, starší význam tohoto pojmu, je užíván ve sci-fi fandomu, kde fanart popisuje originální (spíše než odvozená) umělecká díla vztahující se k science fiction a fantasy. Tyto obrázky se objevovaly v nekomerčních publikacích, zejména ve fanzinech. Od roku 1967 byla předávána cena Hugo pro "best fan artist", tedy nejlepšího fanouškovské umělce.[2]

Se vznikem fanzinů specializovaných na vydávání fanfiction k jednotlivým seriálům jako StarTrek, Starsky a Hutch či Profesionálové se rozvíjel tak trochu jen jako obrazový doplněk i podobně zaměřený fanart. S přechodem na internet bylo zastoupení fanfiction zpočátku mnohem početnější než výskyt fanartu.[3] Fanart bylo o něco obtížnější digitalizovat. Zdá se však, že další technický pokrok tento rozdíl smazává.

Zdroje: Editovat

  1. http://www.deviantart.com/fanart/
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Fan_art
  3. http://fanlore.org/wiki/Fanart
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.