Fanpolis Wiki
Advertisement

Fanfiction, jinak také fanfikce nebo jen FF, je vedle fanartu, fanvidea, fanhudby (viz filk) ad. jednou z kategorií fanouškovské transformativní tvorby. Fanfikce jsou produkty literární povahy, které mohou nabývat jak prozaické, tak básnické formy (Jenkins, 1992). Jejich základní charakteristikou přitom je, že jsou odvozeny od nějakého již existujícího díla, což znamená, že se jedná o nekomerční tvorbu, která zpravidla (s ohledem na striktnost autorského zákona) neaspiruje na oficiální vydání a je šířena pouze prostřednictvím internetu, fanzinů, fanconů a dalších fanouškovských setkání.

Princip[]

Při psaní fanfikce používá fanoušek postavy, prostředí a náměty z původního díla a tvoří pomocí nich vlastní příběh. Nejedná se tedy o kopii původního díla, nýbrž o dílo vlastní, které více nebo méně navazuje na původní (knihu / film / seriál / počítačovou hru…), rozvíjí ho nebo se pokouší o vysvětlení v kánonu (původním díle) nedořešených událostí a faktů. Na rozdíl od podobně motivovaného pastiše ovšem fanfikce nejsou vydávány na knižním trhu a její autoři nejsou za jejich psaní honorováni.[1]

[…] pro mě smysl fanfikce spočívá v tom, že člověk napíše cosi pro své nejvlastnější potěšení, a pak to vydá v plen, aby zjistil, jestli tím udělá radost i někomu dalšímu.“ (Delphi, 22. 9. 2021)

Kánon[]

Kánon, v angličtině canon, je veškerý materiál související s originálním, tedy původním dílem, který je přijímán autory a fanoušky jako oficiální. Další informace související s původním dílem jsou považovány za nekanonické, tzv. non-canon.

Samotný pojem kánon vznikl v souvislosti s Sherlockem Holmesem[2] sira Arthura Conana Doyla[3], neboť bylo nutno odlišit původní soubor povídek a románů psaných A. C. Doylem, a dalších románů a povídek, které byly sepsány jeho pokračovateli a následně knižně vydány.

Pojem kánon se pak dále rozšířil na další, zvláště rozsáhlejší fandomy, kterými jsou kupříkladu Star Trek nebo Star Wars.

Historie fanfikce[]

Za počátky fanfikce jsou považována šedesátá léta 20. století, kdy fanoušci amerického sci-fi seriálu Star Trek začali psát a vzájemně si předávat první fanfikce. Tyto povídky byly původně v tištěné formě, často ve formě fanzinů, a předávaly se osobně z ruky do ruky. S příchodem a rozvojem internetu a jeho přístupnosti ovšem fanfikce začaly být zveřejňovány na soukromých internetových stránkách nebo blozích; později byla založena také řada rozsáhlejších fanfikčních archivů. V současnosti jsou nejznámější a nejrozsáhlejší, co se týče počtu povídek i množství fandomů, archivy FanFiction.net (založený 1998) a Archive of Our Own (založený 2008).

Dobré je v této souvislosti zmínit, že psaní vlastních děl navazujících a souvisejících s dílem napsaným někým jiným není žádným novým fenoménem. Setkáváme se s ním kupříkladu právě u příběhů o Sherlocku Holmesovi, ale také u děl o dobrém vojáku Švejkovi a u mnoha dalších, pro něž se ovšem používá termín pastiš.

Sám pojem fanfikce se vyvinul původně jako označení pro amatérské sci-fi povídky vycházející ve fanzinech v rámci žánru sci-fi. Později se sci-fi fandom začal zaměřovat více na jednotlivé popkulturní fenomény, jako je seriál Star Trek, Doctor Who nebo filmová série Star Wars. Vznikaly fanziny zaměřené čistě na tato díla, a v rámci nich poté i fanfikce v té podobě, v jaké tento pojem známe dnes. Pro celý vývoj fanouškovského hnutí byl určující zejména vývoj ve fandomu Star Trek, kde se poprvé objevily takové fenomény jako filk, fanvid, fanseriál nebo slash.

Moderní fanfikce[]

Současné fanfikce jsou publikovány převážně na internetu; velkou oblibu mají zvláště soukromé blogy a weby, kde autoři samostatně nebo v malých kolektivech zveřejňují svoje povídky, nicméně ani velké archivy neztrácejí na popularitě. Papírová podoba povídek oproti tomu v posledních letech citelně ustupuje do pozadí, ačkoli někteří fanoušci stále preferují uchovávat své oblíbené povídky i v tištěné formě. Z toho důvodu si někteří z nich vyrábějí například amatérské knižní svazky nebo sešity.

Jednou ze stále nejužívanějších předloh je Harry Potter od britské autorky Joanne Kathleen Rowlingové, ale neméně velké popularitě se těší také fandomy Twilight, Avengers nebo Sherlock BBC.

Za podmnožinu fanfikcí se považují také příběhy využívající reálné osobnosti, nikoliv fiktivní postavy – podrobněji viz heslo Real Person Fiction.

Historie fanfikce v České republice[]

Počátky české fanfikce lze hledat v příbězích, jako je již výše zmíněné pokračování příběhu o Dobrém vojáku Švejkovi Karla Vaňka nebo Klekí Petra bílý otec Apačů Jana Moravce.

V devadesátých letech vyšla ve fanzinu Poutník povídka Caroly Biedermannové a Jana Pavlíka, kde se Conan setká s posádkou vesmírné lodi Enterprise[4]. Dost možná jde v našem prostředí o první zaznamenanou fanfikční povídku v moderním slova smyslu. K opravdovému rozmachu české fanfikce však došlo až s nástupem internetu. Podobný význam, jako hrál na západě seriál Star Trek, měla v České republice knižní série Harry Potter, který byl v devadesátých letech zřejmě nejvýraznějším popkulturním fenoménem. O historii dalšího vývoje fanfikce v rámci tohoto fandomu se lze dočíst v hesle Historie českého Harry Potter fandomu.

V roce 2018 vyšla pod názvem Fanfikce. Ženská literatura nového věku první česká teoretická práce o fanfikcích, jejíž autorkou Veronika Abbasová.

Vztah autorů předloh k fanfikcím[]

Profesionální spisovatelé a další tvůrci předloh, na které se píší fanfikce, mají k fanfikční fanouškovské tvorbě vztah rozmanitý tak, jako se různí i jejich chápání autorských práv a čím jsou omezována (v americkém prostředí, z něhož nejčastěji pocházejí autoři nesouhlasící se vznikem fanfikcí, je jejich existence obhajována jako tzv. fair use).

Mezi autory, kterým existence fanfikcí lichotí a nemají s nimi problém, patří například Neil Gaiman (Dobrá znamení), J. K. Rowlingová (Harry Potter), či Joss Whedon (Buffy, přemožitelka upírů), který rovnou prohlásil, že se snaží dělat seriály tak, aby na ně sám chtěl psát fanfikce. Naproti tomu Anne Rice (Upíří deníky), George Raymond Richard Martin (Písně ledu a ohně, známé spíše pod názvem Hra o trůny) či Diana Gabaldon (Cizinka) fanfikce na svá díla nevidí rádi.[5]

Některé fanfikční archivy přání autorů reflektují, jako například Fanfiction.net, který uvádí průběžně aktualizovaný seznam autorů zakázaných předloh.[6] Naopak Archive of Our Own, založený Společností pro transformativní tvorbu (OTW), je otevřený veškeré fanouškovské tvorbě bez ohledu na to, jaký postoj k ní zaujímají tvůrci předlohy, a jedním z cílů OTW je právě hájení legálnosti fanfikcí.

Teoretická reflexe[]

Od devadesátých let se ze strany akademické obce objevují snahy o zkoumání fenoménu fanfikce, potažmo celé fanouškovské kultury. Roku 1992 vyšly dvě přelomové práce, Textual Poachers od Henryho Jenkinse a Enterprising Women od Camille Bacon-Smithové. Další brzy následovaly.

 • ABBASOVÁ, Veronika. Fanfikce. Ženská literatura nového věku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018.
 • JENKINS, Henry. Textual Poachers. Television fans and participatory culture. New York: Routledge, 1992.
 • JENKINS, Henry. Pytláci textů: Televizní fanoušci a participativní kultura. Přeložil Josef ŠEBEK. Praha: Akropolis, 2019.
 • BACON-SMITH, Camille. Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 19922.
 • PENLEY, Constance. NASA/Trek: Popular Science and Sex in America. New York: Verso, 1997.
 • HARRIS, Cheryl – ALISON, Alexander (eds.). Theorizing fandom: Fans, subculture and identity. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1998.
 • BACON–SMITH, Camille. Science Fiction Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
 • PUGH, Sheenagh. The Democratic Genre. Wales: Seren, 2005.
 • PUGH, Sheenagh. The Erotic Space. Wales: Seren, 2006.
 • JENKINS, Henry. Convergence culture. New York: New York University Press, 2006.
 • BUSSE, Kristina – HELLEKSON Karen. Fan Fiction and Community in the Age of Internet: New Essays. North Carolina: McFarland, 2006.

Odkazy[]

Největší multifandomové fanfikční archivy[]

České zdroje[]

Reflexe fanfikce v českých médiích[]

Zdroje[]

 1. diskuze Pastiche vs. fan fiction. Dividing line?, 29. 12. 2009 (webarchive)
 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
 3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
 4. BIEDERMANNOVÁ, Carola – PAVLÍK, Jan. Přátelé z onoho světa. In Poutník 6, 1992.
 5. Mnoho vyjádření různých autorů k fanfikcím na jejich díla shromaďujě heslo Professional Author Fanfic Policies na Fanlore
 6. FanFiction.Net - Ban on Fic Based on the Works of Specific Authors
Advertisement