Fanpolis Wiki
Advertisement
Fanpolis Wiki

Fanoušek, anglicky Fan, je poměrně špatně definovatelný pojem. Na všeobecné rovině je to osoba, která se velmi silně zajímá o určité téma, nejčastěji se jedná o populární osobnost, umělecké dílo (obvykle literatura nebo kinematografie) nebo sportovní aktivitu. V případě sportovních aktivit se pak jedná častěji o zájem pasivní, než aktivní.

Rozdíl mezi fanouškem a osobou, která dílo pouze zná nebo o něj má zájem, je v míře jeho nadšení, a v tom, že pro fanouška nekončí jeho zájem pouhým přečtením či shlédnutím díla, ale tím, že fanoušek investuje svůj další čas a energii do činností spojených s předmětem jeho fascinace. Například hledá další informace. Může mít rozsáhlé, někdy až encyklopedické znalosti díla, například je schopen vyjmenovat veškeré postavy přinejmenším s důležitou úlohou v sérii. Zná přibližná data a místa narození postav. Jejich vzájemné vztahy. Zná místní názvy, názvy specifických potravin, kouzel nebo činností. Jiní fanoušci pro změnu diskutují ve fórech o smyslu nějaké scény, spekulují o dalším vývoji a podobně. Někteří fanoušci se nespokojí s pouhým zájmem a přikročí k vlastní aktivitě, překládají titulky, pořádají cony, vytváří fanziny či nověji fanweby. Někteří fanoušci píší fanfiction, malují obrázky a podobně.

Etymologie názvu[]

Většinou je uváděno, že slovo fanoušek respektive fan pochází ze slova fanatik respektive fanatic, nicméně význam slova fanoušek se rozhodně od fanatika liší.

Někdy je také uváděna fonetická podobnost slova fan se slovem fun, což je anglicky zábava.

Směsice obou možných etymologických výkladů, se zdá být slovu fanoušek nejblíže, protože se jedná jak o zábavu, tak o jistý druh pozitivní posedlosti tématem.

Typy fanoušků[]

Je velice obtížné zařadit fanoušky a fanouškovství, jelikož neexistuje žádné desatero jak být správným fanouškem, všeobecně se však dá říct, že se fanoušci dělí do dvou na sobě závyslí a vzájemně se překrývajících skupin.

Pasivní fanoušek[]

Zájem a znalosti pasivního fanouška rozhodně přesahují všeobecnou rovinu informavanosti u člověka, který téma pouze zná, ovšem jeho vnější projev je do jisté míry omezený. Takovýto fanoušek často navštěvuje cony spíše v míře menší, nemá ve zvyku zakládat weby ani blogy týkající se tématu (pokud založí, nevydrží u nich dlouho), nevěnuje se psaní povídek ani kreslení fanartů, nebo jinému aktivnímu fanouškovskému tvoření. To, do jaké míry se podílí na komunitě jako takové, je pak ve spektru od anonymního pozorovatele, až po nadšeného diskutéra ve forech nebo komentátora děl.

Aktivní fanoušek[]

Zájem a zanalosti i tohoto fanouška rozhodně přesahují rovinu obvyklou pro člověka, který téma pouze zná, a zároveň se tento fanoušek iniciativně a aktivně podílí na vytváření nějakého druhu fanouškovské činnosti. Aktivní fanoušci jsou správci a tvůrci webů, spisovatelé fanfction, pořadatelé conů a setkání, tvůrci fanartů nebo kupříkladu cosplayaři. Věnují se tedy vytváření pro běžného pozorovatele viditelné části fandomové komunity.

Každý jednotlivý fanouše může během svého života ve fandomu, tedy svého života fanouška, volně přecházet z jedné skupiny do druhé, nebo se pohybovat na jejich pomezí. Důležité je také zmínit, že oba typy fanoušků se vzájemně doplňují  a jsou na sobě závyslí, a tvoří jedinou fanouškovskou komunitu. Bez aktivních fanoušků by byl velký nedostatek fanouškovských činností, ovšem bez fanoušků pasivních, by nebyl nikdo, kdo by tyto činosti využíval a oceňoval.

Přezdívky fanoušků[]

Pro fanoušku, respektive osoby zapálené do tématu, vznikala různé označení, často uváděná s hanlivým podtextem, mezi která patří slova geek[1] , nerd[2], v Japonsku otaku [3], ale kupodivu také Trekkies. Některá tato slova (geek, nerd) zůstala pro všeobecný popis zapáleného člověka a ztratila, do jisté míry, svou hanlivost. Další (trekkies, slashařka, otaku) se stala i samotnými fanoušky uznávaným označením pro jejich skupinu.

S rozvojem mediálního fandomu si potom samotní fanoušci aktivně začali pro své skupiny vytvářet označení, které by je definovala a jistým způsobem stmelila v jeden celek.

Seznam některých přezdívek fanoušků[]

  • Trekkies nebo také Trekker - Označení pro fanouška Star Treku. První a tedy nejstarší jednoslovné označení pro fanouška mediálního fandomu.
  • Whovians - Označení pro fanoušky seriálu Doctor Who
  • Sherlokians - Označení pro fanoušky Sherlocka Holmese respektive a spíše Sherlocka BBC
  • Holmesolog - Označení pro fanouška Sherloka Holmese respektive a spíše klasického Holmese
  • Potterheads - Označení pro fanoušky světa Harryho Pottera

Reference[]

Další reference[]

Fan článek umístěný na Fanlore

Advertisement