FANDOM


Termín Genderswap (též Sexswap, Gender bender, Genderswitch, Rule 63) se používá jako označení pro fanouškovskou práci, v níž se vyskytuje jedna či více postav s opačným pohlavím než tomu bylo v kánonu.  

Ke změně pohlaví dochází často v důsledku magické nehody či bláznivého vědeckého experimentu. V takových příbězích se obvykle nakonec postava vrací do původního stavu, ale existují i AU fanfikce, v nichž má postava či postavy jiné pohlaví po celý svůj život.

Značení Editovat

Na postavy s proměněným pohlavím je zvykem upozorňovat značením - např. Girl!Jim, Fem!Spock, Male!Hermiona a podobně. Pokud je změna pohlaví v příběhu jen dočasná, není zvykem měnit kvůli tomuto motivu označení fanfice za slash či het. Například příběh s párem Girl!Jim/Spock je stále považován za slash a příběh Draco/Male!Hermiona by byl stále kvalifikován jako het. Jak kvalifikovat AU příběhy, v nichž se postavy s opačným pohlavím již narodili a tato změna kánonu je stálým faktem, je dosud sporné.

Kritika Editovat

Genderswap příběhy bývají kritizovány za to, že často zobrazují pohlavní identitu jako něco pevně daného. Spolu s pdobou, postavy často zcela automaticky přijmou i způsoby chování konvenčně připisované opačnému pohlaví. Angličtina rozlišuje termíny sex a gender. Zatímco termín sex označuje fyzickou příslušnost k nějakému pohlaví, gender se týká společenské role. Kritici genderswap příběhů upozorňují na to, že tyto dvě identity nebývají vždy jen jednoduše bipolární a nemusí se vzájemně doplňovat.[1]

Příklady Editovat

Pravděpodobně první českou genderswap fanfikcí byla Blanchina drarry Pretty Woman.

Odkaz: Editovat

Zdroje: Editovat

  1. http://fanlore.org/wiki/Genderswap
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.