FANDOM


Kink (anglicky: výstřednost, úchylka) je podstatné jméno vyjadřující zálibu v nějaké neobvyklé sexuální praktice či touze, jako je voyeurismus, BDSM či  fetišismus.[1] Na rozdíl od slov "zvrhlý" či "zvrácený" nevzbuzuje negativní konotace. Anglickým adjektivem se stejným významem je slovo kinky

K odlišení běžných sexuálních praktik od jeho kinky variant se používá termín vanilla sex. Vanilla sex označuje konvenční sexuální aktivity.  Ovšem představy o tom, co je ještě vanilla a co už je kinky se liší mluvčí od mluvčího. [2]

Kink ve fanouškovských pracích Editovat

Ve fanfičních povídkách se objevuje mnoho kinky praktik. Je zvykem ve varování tyto praktiky vyznačovat konkrétně, pojmy jako D/S, S/M, dub-con, pissing, bondage, blood play, incest, slavefic, twincest nebo třeba i nekomimi a furry. Má se totiž za to, že mnozí fanoušci vyhledávají nebo se naopak snaží vyhnout nějakému druhu obsahu, zatímco k jiným mají neutrální či přímo opačný vztah.[3]

Slovo kink je fanoušky ve fandomu užíváno ovšem i v širším smyslu pro různé záliby a preference, třebaže mají  nesexuální charakter. Fanoušek tak označuje motivy, pro které literární či obrazové motivy má slabost a které často vyhledává ve fanouškovkých pracích.[4]  Patří sem jak motivy se silným sexuálním podtextem jako je bdsm a voyeurismus, tak ty u nichž je erotický přesah jen velmi lehký nebo dokonce žádný. Například  tetování, krajky, první polibek, zmáčené šaty, nucený sňatek, předstíraný vztah, spřízněné duše

Některé "kinky" jsou zcela konkrétní spojené třeba jen s jedním určitým fandomem, například  Mycroftův deštník (Sherlock fandom), sex v Impale (Supernatural fandom), Buckyho bionická paže (Avengers fandom), rozepínání dlouhé řady knoflíků na Snapeově oblečení (Harry Potter fandom).[5]

Kink je chápan jako velmi osobní záležitost. Kink, ve kterém má zálibu jedna osoba, nemusí nutně vyhovovat jiným lidem.[6] Uplatňuje se heslo "Your Kink Is Not My Kink", neboli "Tvůj kink není můj kink"  (viz Tři zákony fandomu), která vyjadřuje, že dotyčnou zálibu sice nesdílíme, ale respekujeme. [7] Též třeba v podobě "Tohle mě nebere, ale každý máme nějaký kink."

Seznam Anny S. Editovat

V roce 2006 Anna S vytvořila abecední seznam 388 fanfikčních kinky praktik, pojmů a klišé, který se stal základem mnoha fanouškovkých výzev zahrnujících kinky motivy.[8]

Zdroje: Editovat

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Kink_(sexual)
  2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Konven%C4%8Dn%C3%AD_sexu%C3%A1ln%C3%AD_aktivita
  3. http://fanlore.org/wiki/Kink
  4. https://fanlore.org/wiki/Kink
  5. https://www.facebook.com/groups/530009917101299/permalink/827919320643689/
  6. https://fanlore.org/wiki/Kink
  7. https://fanlore.org/wiki/The_Three_Laws_of_Fandom
  8. http://fanlore.org/wiki/List_of_Fan-fiction_Kinks,_Tropes,_and_Clichés


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.