FANDOM


Lomítko, neboli tento znak " / " se obvykle užívá ke znázornění milostného anebo sexuálního poměru mezi postavami, případně čímkoliv jiným. Klidně se může jednat i o stůl a židli. Zápis pak vypadá následovně jméno/jméno. 

Užití LomítkaEditovat

Důvodem k užívání lomítka je, aby bylo zřejmé, jestli jsou postavy v milostném poměru, či pouze přátelském případně spolu nemají žádnou interakci.

Je zvykem, nikoliv však povinností a jistotou, že v postava uvedená před lomítkem je v páru o kterém se v díle jedná, dominantní, zvláště pak je to u povídek s D/s tématikou. Příklad; Severus Snape/Harry Potter - v povídce bude na místě dominantního, toho který vede a má silnější slovo, Severus Snape, zatím co Harry bude zastávat roli nezkušenějšího a slabšího z páru. Tento zápis však není ustálený, nelze na to tedy spoléhat.

Někdy se párování neznačí zápisem jméno/jméno, nýbrž ustáleným a jednoslovným označením. Jejich kompletní výčet můžete nalézt v kategorii "Párové zkratky".

Lomítko a SlashEditovat

V angličtině se lomítko řekne "Slash" což je zároveň také označení pro fanouškovský žánry ve kterém jsou párovány postavy stejného pohlaví - většinou se jedná o muže, ženskou verzí je pak femslash.

Tato jazyková návaznost není náhodná. V počátcích rozmachu fanfiction se znak lomítko užíval poměrně volně, dokonce i na znázornění vztahu, který neměl žádný milostný podtext nebo by ho dnešní fanouškovská obec označila maximálně za preslash. Když se na scénu dostal Spirk a s jím vzrůstající zájem o slash, začalo se označení pro lomítko užívat zároveň jako označení pro párování dvou mužů, zároveň ale zůstalo samotné vkládání lomítka mezi jména postav, které jsou v jakémkoliv milostném poměru a jakéhokoliv pohlaví.

V českých a slovenských podmínkách je nepravděpodobné, že si kdokoliv bude plést lomítkový zápis párování a samotný slash, ale je třeba na původ slova slash pamatovat.