FANDOM


Mediální fandom je široký a špatně definovatelný termín, který se užívá jako zastřešující termín pro množství fanouškovských komunit, často, ale ne vždy, odvislých od televizních či filmových pořadů, které sdílejí podobný slovník, hodnoty a historii. [1] Charakteristické pro tyto komunity je, že jejich členové produkují velké množství fan tvorby.[2]

Původ termínu Editovat

Mediální fandom vzešel a vyvinul se na počátku sedmedesátých let dvacátého století ze sci-fi fandomu. Termín "media fandom" sloužil k opozici a vymezení se fanoušků zejména literární sci-fi vůči fanouškům televizních a filmových sci-fi pořadů (jako byl například StarTrek nebo Star Wars). [3] Fanoušky mediálních fandomů byly zřejmě od počátku zejména ženy. Charakteristický pro ně byl o něco větší zájem o postavy a vztahy mezi nimi než o futurologické technologie. [4]Tyto vlastnosti však nikdy nešlo vztáhnout na všechny členy komunity.

Klišovité vnímání Editovat

Rozdíly mezi mediálním a sci-fi fandomem se většinou spatřují v těchto rysech:

  • Mediální fandom vychází z televizních pořadů, pro sci-fi fandom jsou důležité knihy.
  • V mediálním fandomu se angažují zejména ženy a lidé mladšího věku. Sci-fi je doménou postarších mužů.
  • Mediální fandom podněcuje fanoušky k vlastní tvorbě a to tvorbě převážně zaměřené na vztahy mezi postavami. Ve sci-fi fandomu je upřednostňována profesionálně tvořená literatura.

Ovšem třebaže výše popsané rozdíly do určité míry skutečně existují, takto popsány jsou velmi zjednodušujícím náhledem na celý problém. Snaha popsat většinu mediálních fanoušků jako neznalé třináctileté dívky, případně nehezké domácí puťky odráží často spíše předsudky mluvčího než znalost sociologického složení této komunity.[5]

Současný význam Editovat

Neexistují žádná jednoznačná pravidla, na jaké fanoušky se termín mediální fandom vztahuje. Historický původ ho váže zejména k fanouškům televizních sc-fi a kriminálních sériií, ale jeho současná působnost je mnohem větší. Madia fandom se dnes často vztahuje i na fanoušky některých knih, komiksů, videoher nebo na anime a mangu, zejména pokud se tyto díla stávají předlohou pro vlastní fanouškovské práce. Občas se také používá termín "western media fandom", tedy západní mediální fandom, pokud se chce odlišit od anime fandomu. Fanoušci jednotlivých mediálních fandomů o sobě vesměs mluví prostě jako fanoušcích svého fandomu (například Star Wars fandomu), ale v anglofonní oblasti zejména v rámci sci-fi komunity se vymezení mediální fandom stále občas užívá. [6]

Zdroje: Editovat

  1. http://fanlore.org/wiki/Media_Fandom
  2. http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Media_Fandom
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Fandom
  4. http://fanlore.org/wiki/Media_Fandom
  5. http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Media_Fandom
  6. http://fanlore.org/wiki/Media_Fandom
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.