FANDOM


Citace je šablona sloužící k vložení externí citace do článku tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o citaci vnějšího zdroje.

KlíčEditovat

  • Šedý rámec - Samotná citace, která může být krátká i dlouhá
  • Modrý rámec - Jméno citovaného, datum, kdy to řekl/napsal, místo, kde byl citovaný text řečen/napsán

Pokročilá editace šablonyEditovat

Kromě prostého zápisu lze při vyplňování užít znaky, které ze slova vytvoří odkaz.

Odkaz na konkrétní článek na FanpolisEditovat

Tento druh odkazu se zvláště hodí pro kolonku se jménem zakladatele/správce/autora, ať už má tento článek na Fanpolis nebo ne, jelikož, pokud článek nemá, tento odkaz vytvoří možnost rychle takový článek o autorovi vytvořit.

  • Odkaz při zadávání vypadá následovně: [[přesný název článku]].

Odkaz na kategori na FanpolisEditovat

Pokud chcete odkazovat na celou ketegorii, nikoliv jen na jeden článek. To se hodí do šablony Fandom, kde je možnost zadání odkazu na příslušnou kategorii na Fanpolis, která spadá pod fandom o kterém je psáno.

  • Odkaz při zadávánívypadá následovně: [celá adresa kategorie(mezera)Jméno kategorie].
  • Příklad: [http://cs.fanpolis.wikia.com/wiki/Kategorie:Angel Angel]
  • Výsledek: Angel

ŠablonaEditovat

Takto vypadá vzorová a prázdná šablona. 

Nezadáno

Nezadáno

Následuje vzorově vyplněná šablona Citace. Šířka šablony zůstává jednotná, výška šablony se mění podle délky citovaného textu. Vzorový text byl zkopírován z české wikipedie.

Pes domácí (Canis lupus f. familiaris) je největší domestikovaná šelma a nejstarší domestikované zvíře vůbec, provázející člověka minimálně 14 tisíc let[1]. Obecně se předpokládá, že se jedná o zdomácnělého a umělým výběrem změněného vlka obecného. Celosvětová populace psů je odhadována na 500 miliónů,[2] přičemž toulavých a opuštěných psů je minimálně 370 miliónů,[2] nezisková organizace 600million odhaduje počet jen toulavých psů na světě právě na 600 miliónů zvířat.[3]

Wikipedie, heslo pes
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.