Fanpolis Wiki
Advertisement
Fanpolis Wiki

Infobox:Fanart je šablona sloužící k zápisu základních informací o fanartu.

Klíč

 • Název - Jméno fanartu
 • Autor(ři) - Jméno autora fanartu nebo kolektivu autorů
 • Datum publikace - Kdy byl fanart poprvé publikován na internetu nebo v tištěné podobě
 • Místo publikace - Davitart, nějaký fanzin, osobní stránka, prostě kde byl poprvé publikován
 • Typ - Kresba, fotomontáž, něco jiného
 • Fandom - Jaký fandom je na obrázku zachycen, v případě že je jich víc jak pět, udejte multifandom.
 • Externí odkaz - Odkaz na místo, kde je konkrétní obrázek publikován.

Šablona Infobox:Fanart spadá do šablon se speciálními kategoriemy k vyplnění. Pro více informací si přečtěte článek Vkládání a vyplňování šablon.

Pokročilá editace šablony

Kromě prostého zápisu lze při vyplňování užít znaky, které ze slova vytvoří odkaz.

Odkaz na konkrétní článek na Fanpolis

Tento druh odkazu se zvláště hodí pro kolonku se jménem zakladatele/správce/autora, ať už má tento článek na Fanpolis nebo ne, jelikož, pokud článek nemá, tento odkaz vytvoří možnost rychle takový článek o autorovi vytvořit.

 • Odkaz při zadávání vypadá následovně: [[přesný název článku]].

Odkaz na kategori na Fanpolis

Pokud chcete odkazovat na celou ketegorii, nikoliv jen na jeden článek. To se hodí do šablony Fandom, kde je možnost zadání odkazu na příslušnou kategorii na Fanpolis, která spadá pod fandom o kterém je psáno.

 • Odkaz při zadávánívypadá následovně: [celá adresa kategorie(mezera)Jméno kategorie].
 • Příklad: [http://cs.fanpolis.wikia.com/wiki/Kategorie:Angel Angel]
 • Výsledek: Angel

Šablona

Vzorová, tedy nevyplněná, šablona. Na vyplněnou šablonu se můžete podívat kdekoliv v kategorii Fanart.

Fanart

Název:

Nezadáno

Autor(ři):

Nezadáno

Datum publikace:

Nezadáno

Místo publikace:

Nezadáno

Typ:

Nezadáno

Fandom:

Nezadáno

Externí odkaz:

Nezadáno

Důležitý dodatek

V této šabloně lze vložit samotné fanartové dílo. Ze slušnosti fanouškovské komunity proto respektujte autorská práva tvůrce a před vložením jeho fanartu na Fanpolis ho požádejte o souhlas.

Advertisement