Fanpolis Wiki
Advertisement
Fanpolis Wiki

Základní pravidla a objasnění principu editace na Fanpolis. Doporučujeme, aby si je přečetl každý noví uživatel.

Základní zásady přispívání na Fanpolis

Fanpolis je otevřená encyklopedie fanouškovské tvorby do které může každý volně přispívat, přesto je však vhodné držet se některých základních pravidel.

 • Před založením nového článku/hesla se zkuste podívat, jestli už takový článek neexistuje.
 • Dodržujte encyklopedický styl a formu, ať už v obsahu nebo slohem.
 • Přispívejte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a opravujte veškeré podle vás chybné informace.
 • Nesdělujte, prosím, v článku své subjektivní pocity a dojmy. K tomuto účelu slouží Forum.
 • V případě dlouhodobého sporu o pravdivost a/nebo relevantnost informace uvedené v článku, kontaktujte některého ze Správců, který rozhodne. Rozhodnutí Správce prosím respektujte.
 • Pokud se setkáte se zjevně úmyslným ničením obsahu Fanpolis, prosím kontaktujte některého ze Správců.
 • Respektujte veškerá rozhodnutí týkající se chodu Fanpolis, která učiní kolektiv Správců.
 • V případě jakýchkoliv problému kontaktujte některého ze Správců.

Registrace na Fanpolis

Fanpolis je otevřena veškeré editaci a to i bez registrace, to znamená že kdokoliv může anonnymně zakládat a editovat stránky na celé encyklopedii (výjimky viz níže). Naším posláním a vizí je, aby se Fanpolis co nejvíce rozšiřovala, články byli co nejobláhlejší a všichni, ač nechtějí být nikde zaneseni jako editoři, mohli přidat své poznatky, zkušenosti a opravovat chyby. Takový je princim wikipedie na kterém je Fanpolis samozřejmě postavena.

Výjimky z volné editace jsou následující:

 • Hlavní strana - Tuto stránku mohou editovat výhradně správci Fanpolis, nemají k ní tedy přístup ani registrovaní uživatelé. Účelem této výjimky je snaha udržet hlavní stranu konstatní a přehlednou, protože je vizitkou celé Fanpolis a vandalismus a trollství by na ní bylo velice zřetelné.
 • Admin články - Veškeré články zařazené v kategorii admin jsou, už od samé podstaty jména, pojednávající o vnitřním chodu Fanpolis a píší a editují je Správci, kteří jediní k nim mají přístup. Toto opatření je zavedeno proto, aby někdo nepovolaný nemohl poskytovat nepravdivé informace o chodu Fanpolis.
 • Dlouhé články - Pokud skupina Správců shledá, že je některý článek na Fapolis natolik rozsáhlí a detailní, že by případný vandalismus nebo trollství mohlo způsobit těžko napravitelné škody, bude tento článek uzavřen k editaci pouze po registraci a přihlášení.

Pokud bude existovat něco, co byste chtěli napsat na hlavní stranu nebo do článků editovaných Správci, spojte se s některým ze Správců a dohodneme se buď na udělení statusu Správce (dočasném či trvalém) nebo na provedení příslušné změny.

Jak se registrovat?

V pravém horním rohu naleznete možnost "Registrovat se", která vás navede k registrašnímu formuláři. V něm je třeba zadat uživatelské jméno, email (funkční je nutností!), heslo a datum narození. Poté, co opíšete bezpečnostní kod zjišťující, jestli nejste robot, stačí klepnout na "Vytvořit nový účet".

Na váš email bude vzápětí odesál email s aktivačním kodem na který musíte klepnout nebo ho zkopírovat do prohlížeče. Až si tímto způsobem aktivujete účet, budete se do něj muset pod správným uživatelským jménem a heslem přihlásit - na to si prosím dávejte pozor.

A tím veškerá práce s registrací končí a můžete vesele psát, editovat, rozšiřovat a doplňovat články i si nechat zasílat, když někdo vámi vytvořený nebo opravený článek edituje. Se svým účtem stejně jako s možnostmi editace Fanpolis si můžete pohrát! I kdyby se vám něco nepovedlo, někdo jiný to za vás opraví.

Některé důležité pojmy na Fanpolis

Krátké shrnutí některých důležitých pojmů se kterými se na encyklopedii můžete setkat a jejich význam by vás mohl zajímat.

Správce

Uživatel s rozšířenými pravomocemi, který má za úkol starat se o chod Fanpolis. Viz článek Správci.

Registrovaný uživatel

Přispěvatel, který prošel procesem registrace a má na Fanpolis založený svůj účet, přes který edituje články. Jeho jméno a odkaz na jeho profil se pak zobrazuje v tabulce posledních editací. Také má právo editovat články, které Správci uzavřeli pouze pro registrované uživatele - viz víše: Výjimky z volné editace

Podpis

Jméno s odkazem a datem a časem editace, které naleznete pravděpodobně pod článkem v pravém dolním rohu a může jej vložit pouze registrovaný a přihlášený uživatel, protože odkazuje na jeho profil. Každý Správce má za povinnost podepsat se pod článek pojednávající o chodu Fanpolis, který vytvoří, čímž je zajištěno, že si běžný přispěvatel může ověřit, jestli jsou informace v článku skutečně pravdivé a relevantní. Je však zbytečné, abyste přikládali svůj podpis ke každému článku a každé editaci, kterou uděláte.

Kategorie

Každý článek je zařazen do nějaké kategorie,která určuje do jakého odvětví spadá a také ho do příslušné kategorie zařadí. Seznam už existujících kategorií naleznete zde. Při editaci vám budou již existující kategorie nabídnuty, pokud váš článek některé z nich odpovídá, prosím zvolte ji. Pokud odpovídá ještě další kategorii, zvolte i ji, jestliže se domníváte, že by spadal do zcela nové kategorie, vytvořte ji.

Prosím nezařazujte články do nadbytečných kategorií, vhodný maximální počet je 10 kategorií, víc už způsobuje sníženou orientaci na encyklopedii.

Kategorie meta obsahuje hesla týkající se témat, která se zabývají fandomem teoreticky. Jde však o reflexi amatérskou, vzešlou z fandomu samotného. Do kategorie odborné práce řadíme hlavně pocházející z akademického prostředí, oficálně vyšlé knih a podobně.

Kategorie lidé zahrnuje osoby nějakým způsobem důležité ve fandomu - fanfikční tvůrce, teoretiky fandomu, ale také spisovatele či herce, ovšem píšeme o nich v souvilosti s jejich vztahem k fandomu. Přednost mají tedy ti kolem kterých existuje rozvitá fandomá kultura třeba v podobě RPS nebo pokud se aktivně stýkají a olivňují své fanoušky a podobně.


LanevraSilver (diskuse) 1. 8. 2014, 11:07 (UTC)

Advertisement