Fanpolis Wiki
Advertisement

Šablona je část normalizovaného textu, který může každý přispěvatel vložit do svéhl článku a vyplnit pomocí několika jednoduchých kroků. Díky šablonám pak získávají články jednotný styl a vzhled, a v mnohém se tak usnadňuje práce jak tvůrci článku, tak každému, kdo na Fanpolis něco hledá.

Soupis všech šablon, které na Fanpolis jsou, naleznet v kategorii Šablony, nejzákladnější z nich jsou pak k nalezení přímo nahoře v navigaci, pod Nápovědou, oddílkem Šablony.

Jak vložit šablonu?[]

Samotné vložení šablony do článku liší podle typu editoru, který zrovna používáte. 

Classic editor[]

Umístíte kurzor tam, kde chce mít šablonu, pokud má být na začátku článku, vedle veškerého úvodního textu k támatu (což je běžná praxe), je ideální udělat nad textem volnou řádku a umístit kurzor tam.

V postraním panelu si naleznete okno nadepsané Šablony (v případě, že tam máte pouze slovo Šablony, kliknete na něj a okno vým vyjede), v něm si naleznete Add other templates, klepnete a otevře se vám nové okno k zadání šablony.

Vkládání šablon class.png

A) V této části se zobrazují šablony, které na Fanpolis autoři článků nejčastěji používají. Pokud v nich svou šablonu najdete, a je docela pravděpodobné, že ano, pak už na ni stačí jenom klepnout a ona se vám umístí do článku.

B) Zde si můžete šbalonu vyhledat podle jejího jména. Pokud chcete vědět, jakou šablonu si vybrat, zavítejte do kategorie Fanpolis šablony a tam si vyberte. Poté její jméno zadejte do vyhledávání.


Vizuální editor[]

Umístíte kurzor tam, kde chcete šablonu mít a stisknete Vložit. V menu, které vám vyjedete, vyberete Šablona a otevře se vám vyhledávač šablon.

Vkládání šablon vizu.png

Do políčka vyhledávání zadáte jméno šablony, kterou chcete vložit a stisknete Přidat šablonu, a šablona se vám vloží na vybrané místo.

Poznámka: V obou případech se vám hned po vybrání šablony otevře možnost jejího vyplnění. Jak vyplnit šablonu se dozvíte níže.

Jak vyplnit šablonu?[]

Na Fanpolis jsou šablony vyplňovány pomocí editačního okýnka, nikoliv zadávání přes zdrojový kod (zdrojový kod článku lze zobrazit po stištění "Zdroj" naprovo nahoře v Classic editoru), proto je velice snadné.

Jakákoliv šablona, ať je v článku umístěna kdekoliv, se po otevření Classic editoru zobrazuje jako malá zelená puzzle. 

Znak šablony.png

Na ten, když najede, zobrazí se vám v malém okýnku náhled šablony, ať už byla právě vložena a je prázdné, nebo už je vyplněná a vy ji chcete jenom dovyplnit. Na tomto okýnku si naleznete Upravit a stisknete, čímž se vám zobrazí samotný formulář pro vyplnění šablony.

Ukázka šablony.png

Všechny formuláře jsou v češtině a adekvátně nadepsané, proto se stačí pouze řídit pokyny v samotném formuláři.

Po zadání všech údajů, nebo alespoň těch vám známých, postačí stisknout OK a vyplněná šablona se dostane do článku. V případě, že některý parametr šablony nevyplníte, zobrazí se v něm v článku slovo "Nevyplněno", které je zadáno automaticky a není třeba ho tedy vyplňovat.

Šablona s obrázkem[]

Do některých šablon je možno vkládat také obrázky, kupříkladu do šablony Web. Jejich vložení není těžké, tady si ukážeme, jak na to.

Nejdříve samozřejmě vložíme příslušnou šablonu (viz: Jak vložit šablonu?) a následně si ji otevřeme k vyplnění (viz: výše). Tentokrát se nám objeví trochu jiný formulář k vyplnění, než pokud tam obrázek není.

Šablona s obrázkem vzor.png

A) Soubor s obrázkem - Pro zadání tohoto parametru je třeba, aby byl obrázek, který chcete vložit, nahrán na Fanpolis (předem ho tedy nahrajte, klidně tak, že ho vložíte do článku a hned smažete). Tento obrázek si vyhledejte v Fotkách, zobrazte si jeho podobrébné informace a zadejte jeho adresu. Tato adresa musí být ve tvaru: Soubor: jméno obrázku

B) Velikost obrázku - Sem zadejte velikost obrázku, kterou má mít.

C) Nadpis obrázku - Jedná se o malý a krátký text, tedy jedno nebo dvě slova, které se zobrazí přímo pod obrázkem. Kupříkladu jméno webu ke kterému šablona patří nebo cokoliv jiného.

Takto se vám pak zobrazí správně zadaný obrázek.

Šablona s obrázkem vyplněná.png

Pokročilá editace šablony[]

Kromě prostého zápisu lze při vyplňování užít znaky, které ze slova vytvoří odkaz.

Odkaz na konkrétní článek na Fanpolis[]

Tento druh odkazu se zvláště hodí pro kolonku se jménem zakladatele/správce/autora, ať už má tento článek na Fanpolis nebo ne, jelikož, pokud článek nemá, tento odkaz vytvoří možnost rychle takový článek o autorovi vytvořit.

  • Odkaz při zadávání vypadá následovně: [[přesný název článku]].

Odkaz na kategori na Fanpolis[]

Pokud chcete odkazovat na celou ketegorii, nikoliv jen na jeden článek. To se hodí do šablony Fandom, kde je možnost zadání odkazu na příslušnou kategorii na Fanpolis, která spadá pod fandom o kterém je psáno.

  • Odkaz při zadávánívypadá následovně: [celá adresa kategorie(mezera)Jméno kategorie].
  • Příklad: [http://cs.fanpolis.wikia.com/wiki/Kategorie:Angel Angel]
  • Výsledek: Angel

Závěrem[]

Pokud se vám nepodaří šablonu řádně vložit nebo vyplnit, nezoufejte a zbytečně se tím netrapte, jistě se najde někdo, kdo ji pak do článku zadá. Od toho jsou také články na Fanpolis dílem mnoha autorů, nikoliv jednoho, a proto nemusí být váš článek hned dokonalý.

V případě dotazů nebo přání vytvoření další šablony, která na Fanpolis není, napiště některému ze Správců nebo na náš email.

LanevraSilver (diskuse) 1. 8. 2014, 14:43 (UTC)

Advertisement