FANDOM


OTP je zkratkou slov „one true pairing“, tedy jediný pravý pár. Jedná se o dva lidi, obvykle postavy nějakého fikčního díla, kteří dle názoru mluvčího "patří k sobě". Pro někoho existuje jen jediný takový pravý pár. Jiní jich mají několik, třeba pro každý fandom jeden. Může mít tedy v oblibě snamione (Snape/Hermiona) ve fandomu Harry Pottera a johnlock (John/Sherlock) ve fandomu Sherlocka.

Pokud se jedná o více než dvě postavy, používají se zkratky jako OT3, OT4, OT5 ... atd. Opakem OTP je NOTP. Pokud člověk považuje vztah osob za sice blízký, ale pouze přátelský označuje je jako BROTP.