Fanpolis Wiki
Advertisement
Apha and omega

Omega and Alpha, destiel fanart od Steffi (Silly-Blue), Zdroj. Deviant Art a diminuel.tumblr.com.

Omegaverse (krátce též A/B/O) je označení pro druh AU fanfikcí, ve kterých původní kanonické postavy patří mezi alfy, bety nebo omegy.[1]

Princip[]

Původ termínu[]

Pojmy alfa/beta/omega pocházejí z oblasti výzkumu chování zvířat, kde popisují tradiční představy o hierarchickém uspořádání v rámci vlčí smečky.[2] Dle starších teorií vztahy ve smečce fungují tak, že alfy jsou vůdci, jim se podřizují bety, nejníže stojí omegy. Ve fanfikcích se tento typ vztahů často pojí s vlkodlačími smečkami nebo s jinými nelidskými tvory. Dělení na alfy, bety a omegy v rámci vlkodlačích sociálních vztahů se kanonicky vyskytuje v seriálu Teen Wolf.

A/B/O AU neboli omegaverse AU[]

Ve fandomovém prostředí se navíc pojmy alfa/beta/omega užívají jako označení pro alternativní vesmíry s velmi odlišným uspořádáním lidské společnosti v oblasti genderových rolí a milostných/sexuálních vztahů. Kromě primárního, tedy mužského a ženského, pohlaví existuje v takovém světě i další dělení podle tzv. sekundárního pohlaví. Askbetaboys nakreslila Krátký pohled do reprodukčního systému omega vesmíru. Nejde o vážně vědecky míněné dílo, má ilustrovat, že fiktivní omega vesmír nemá dvě pohlaví (tj. Male/muže a Female/ ženu), ale pohlaví šest, tedy alfa ženy, alfa muže, beta ženy, beta muže, omega ženy a omega muže.

Schopnost odnosit dítě přináleží v takovém světě nejen ženám, ale zejména všem omegám (v případě omeg mužského pohlaví se tedy jedná o jev zvaný ve fandomu mpreg), a schopnost oplodňovat nejen mužům, ale i všem alfám. Tedy bez ohledu na to, zda je daná osoba jinak definována jako muž či žena. Společenská hierarchie může být, ale není nutnou součástí těchto příběhů. Existují i příběhy, v nichž vládnou světu omegy, nebo v nichž omegy usilují o emancipaci.

Omegaverse se nejčastěji zaměřují na vztahy mezi mužem alfou a mužem omegou, ale nejde o pravidlo. Existují také příběhy například o "stejnopohlavních" vztazích (alfa/alfa, omega/omega), příběhy, kde je hlavním hrdinou beta nebo příběhy, kde vystupuje postava bez sekundárního pohlaví (tzv. null). Některé z takových méně obvyklých nastavení A/B/O fanfikcí mohou být na AO3 otagovány jako Non-Traditional Alpha/Beta/Omega Dynamics.

Specifická terminologie[]

Mezi další typické motivy spojené s omegaversemi patří reprodukční cykly alf a omeg. Času páření se u omeg v angličtině říká heat (= říje, hárání, oestrus, horkost, mrouskání)[3] a alf rut (= říje, kopulační horečka, mánie, vzrušení)[4]. Kousnutí omegy alfou tvoří mezi oběma specifický druh pouta. Další specifické pojmy spojené s omegaversemi jsou například: mate (= druh, partner, přítel)[5] pro osoby svázané tímto psychickým poutem, knot a knotting (= uzel a vázání/spojení/uzlování)[6] pro část penisu alf a s tím související fyzické vázání během sexuálního aktu, slick (=sekret, lubrikace)[7] nebo supressant (= supresiva, antikoncepce, říji potlačující medikamenty)[8].

Pro omegaversní příběhy se někdy užívá značení A/B/O, ABO (zkrácená verze alfa/beta/omega ) nebo jen OV. V některých fanouškovských příbězích se bety nevyskytují a svět je založen na pouhé A/O (alfa/omega) dynamice.

Geneze žánru[]

První předzvěsti omegaverse se objevovaly už v šedesátých letech, a to u Star Trek fandomu. Rasa Vulkánců má biologické dispozice k takzvanému "pon farr", což by se dalo zřejmě nejlépe přirovnat k jelení říji s pravidelností každých sedmi let. Fandomovou popularitu tento "pre-omegaverse" nabyl díky páru Kirk/Spock, specificky faktu, že Spock je poloviční Vulkánec. "Pon farr fanfikce" se dají nalézt dodnes - na AO3 tag "Pon Farr" nabízí 1843 děl (k 13. 5. 2021).

Další pre-omegaverzní inspiraci spatřují někteří ve sci-fi románu Levá ruka tmy (vydáno 1969, česky 1995), v němž Ursula Le Guin popsala rasu Getheňanů, kteří jsou většinu času oboupohlavními bytostmi, jen v čase páření jednou za měsíc se pohlavně vyhraňují v muže či ženu. Nikdy však není dopředu jasné jakou roli během "kemmerování" Getheňan zaujme a jakýkoli Getheňan je teoreticky schopný odnosit dítě. V roce 2004 začala časopisecky vycházet manga Sex Pistols, v níž kromě lidí pocházejících z lidoopů, existují také lidé pocházející z jiných zvířat a kteří mají schopnost zplodit potomky s lidskými samci.

Ve fandomu se omegaverse objevila prvně v Supernatural fandomu. Na počátku zřejmě stály výzvy k nápsaní A/B/O RPF na pár J2. Mezi fanfikce, které takto vznikly, patří Heat (Between You and Me) od the_miss_lv nebo (2010) a No Substitution od pianoforeplay (2011).[9] Brzy následovaly další a omegaverse je dodnes v Supernatural a zejména Supernatural RPF fandomu významným žánrem.[10]

Kontroverze[]

Koncept alfa/beta/omega dynamiky není zdaleka všemi fanoušky přijímán vstřícně.[11] Omegaverse příběhům se vyčítají OOC postavy, mpreg (který je kontroverzní sám o sobě), extrémní sexuální obsah, či stereotypní zobrazení D/s vztahů. Ukázkově svoje výtky shrnuje Nagat v článku Z nejhlubšího kruhu Pekla: Omegaverse.

Co na AOB dynamice oceňuje, naopak shrnula belldandy, současně však nepomíjí ani pojetí, která jí nesednou:

"Na ABO mě baví to, že rozmělňuje genderové role. Zruší čisté mužsko ženské uspořádání a svět vystaví znovu a jinak. [...] Ale stejně jako u Mpregu mám s ABO problém, pokud mám dojem, že omega hrdina už není chlap, rozumějme, už se nechová jako on. [...] Do ABO jdu obvykle opatrně, ale mám své oblíbené. Principiálně věřím, že všechno se dá napsat dobře, ale ne na všechno jsem našla ten ukázkový příklad toho dobrého."[12]

Výtky proti omegaversi se mohou ale týkat i jejích specifičtějších rysů, způsobů zpracování nebo častých motivů s ní spojených. Například určitá skupina fanoušků se spíš než se samotným ABO pojetím potýká s trendem přidávat do omegaverse transgender postavy:

"Opravdu nechápu, co vede autory/ky k tomu, aby z omega-muže udělali transgender ženu. Pokud totiž čtenář chce číst BL (boys love) a v hlavičce povídky má uvedeno, že se jedná o vztah M/M (muž/muž), tak skutečně nepotřebuje při erotické scéně zjistit, že jeden z partnerů je ve skutečnosti sice genderově muž, ale pohlavím žena. Chápu trans postavu u normální AU (alternative universe), kde z nějakého důvodu autor/ka chce, aby spolu měl jí zvolený pár dítě. Oproti tomu v ABO AU stačí, aby jeden byl Alfa a druhý Omega a mohou mít dětí kolik bude v příběhu třeba. A/B/O dynamika přeci postavy identifikuje a definuje úplně jiným způsobem, tak jaký smysl má v šesti pohlavním světě (Alfa-muž, Alfa-žena, Beta-muž, Beta-žena, Omega-muž a Omega žena) mít transgender charakter?"

Meta[]

Anglické[]

České[]

Recenze[]

Příklady fanfikcí[]

Fanfikce v angličtině[]

Fandom Captive Prince[]

 • The Veretian Flytrap od Just_Another_Day - lamen fanfikce, Laurent zjišťuje, že být omegou může být při snaze o získání trůnu výhodou

Fandom Mo Dao Zu Shi[]

 • tarnish, lustre, gold od iliacquer - wangxian fanfikce, omega Lan Wangji je vychován v klanu Lan jako rovný mezi alfami, pak je však pro(v)dán do klanu Wen, jediným světlým bodem v jeho světě se stává rodící se vztah k morálně nejednoznačnému služebníku jeho manžela

Fandom Profesionálové[]

 • The A Squad od Sinealy - B/D jednorázovka, v níž autorka původ kanonické přezdívky CI5, využité v názvu fanfikce, vykládá ve významu "jednotka alf" a zabývá se tím, jak by se takoví dva alfové do sebe mohli zamilovat (tj. jde o společensky nepřijatelný vztah alfa/alfa)

Fandom Sherlock[]

Fandom Supernatural[]

 • A Hole in the World od Anneliese Michel - destiel fanfikce, v níž Dean usiluje o emancipaci omeg prostřednictvím série soudních rozhodnutí
 • Authority od seasidemeow - destiel, ruská mafie AU
 • Maybe Sprout Wings od casuallyneurotic, HesitateDisintegrate - destiel pojednávající o alfovi Castielovi, který se ujme omega otroka Deana a o Deanově rehabilitaci

Fandom Temeraire[]

 • Resurgence od ladyshadowdrake - slow burn Laurence/Tharkay s významným motivem kulturních rozdílů. Odehrává se především za čínského pobytu, při němž se skutečnost, že je Laurence omega, v domovské Británii úzkostlivě utajovaná, stává výhodou, neboť tak jako se draci v Číně těší velké vážnosti, těší se jí tam i omegy.

Fanfikce češtině[]

Fanfikce ve slovenštině[]

Překlady A/B/O mangy[]

Odkazy[]

Encyklopedie[]

Fanfikce[]

Zdroje[]

 1. Někteří fanoušci australského původu vnímají zkratku ABO urážlivě, protože jim připomíná místní rasistickou nadávku, a preferují slovo omegaverse nebo alespoň variantu s lomítky. Viz např. debatu How to refer to Alpha/Beta/Omega dynamics without accidentally using a slur? (15. 5. 2023, reddit)
 2. Klasická představa o hierarchickém uspořádání vlčích smeček byly zpochybněna v novějších studiích, které upozornily, že vycházela z pozorování vlků žijících v zajetí v nepříbuzenských vztazích, tedy v nepřirozeném prostředí. O tématu, jak a proč tyto představy vznikly a proč jsou nyní zpochyňovány, se mluví například v Meteoru odvysílaném 14. 10. 2023.
 3. Překlady uvedené v závorce vzešly z hlasování o možných překladech pojmu "heat", které proběhlo ve skupině Open Slash.
 4. Jako poslední z pojmů proběhlo ve skupině Open Slash i hlasování o možných překladech pojmu "rut".
 5. O překladu slova "mate" proběhlo hlasování zde.
 6. O překladu slova "knot" proběhlo hlasování zde.
 7. O překladu slova "slick" proběhlo hlasování se skupině Open Slash.
 8. O překladu slova "supressant" proběhlo hlasování zde.
 9. Popis vzniku žánru ABO fanfikcí vychází z hesla Alpha/Beta/Omega na fanouškovské encyklopedii Fanlore, Zejména je odtud přejata informace o prvních fanfikcích tohoto žánru.
 10. O percentuálním zastoupení ABO fanfikcí ve velkých omegaversních fandommech pojednává bedrníčina statistika Velké omegaverse fandomy na AO3.
 11. Viz např stížnost Can people stop acting so shocked about omegaverse? a následná diskuze na AO3 redditu, 12. 8. 2022
 12. diskuze o AOB povídkách na OpenSlash Cz/Sk, 5. 11. 2019
 13. Z autorské poznámky k povídce:"Tato povídka začala vznikat někdy okolo roku 2012/2013, chvíli poté, co jsem objevila v manze svět omegaverse. V té době jsem neznala žádné povídky - zahraniční ani české - které by toto téma zpracovávaly [...] Na pár let skončila povídka u ledu, téma omegaverse se mezitím dostalo více do povědomí čtenářů, a já se teprve nedávno k ní zase vrátila. Řeknu vám, mám jí plnou hlavu, nedá mi spát a k dnešnímu dni taky doufám, že bude přijata lépe, než kdybych ji tehdy začala vydávat v roce 2013."
 14. Český žebříček fanfikcí s největším počtem kudos
Advertisement