FANDOM


POV, jinak také PoV, je zkratka anglického termínu point of view, což by se dalo přeložit jako úhel pohledu.[1] Tato zkratka je užívána v souvislosti s úhlem pohledu, ve kterém je příběh, ať už fanfikční či jiný, vyprávěn. POV nějaké postavy tedy vyznačuje, z pohledu které postavy čtenář příběh vnímá. Například Spockovo POV znamená, že o příběhu čtenář ví zhruba tolik, co postava pana SpocKa.

Typy POV Editovat

Literární věda rozlišuje několik typů POV:

  • Objektivní – V tomto případě se z příběhu dozvídáme jen to, co nám autor ukáže za pomoci akce nebo dialogů. Vypravěč nám nikdy neodhalí to, co si postavy myslí nebo co cítí.
  • Ze třetí osoby – Ani v tomto případě se sice vypravěč příběhu neúčastní, ale dává nám vědět, co postavy cítí. Některé zdroje objektivní POV a POV ze třetí osoby slučují, protože v obou případech je příběh vyprávěn z hlediska vnějšího pozorovatele, který do hlavy postavám nevidí a neví, co si postavy myslí.
  • Z první osoby – Tady se vypravěč příběhu přímo účastní, promlouvá ke svým čtenářům, příběh je psán ich-formou. Vypravěč čtenářům předkládá své pocity, myšlenky atd. Je třeba si ale při čtení příběhu uvědomit, že to, co se dozvídáme, není objektivní pravdou, ale jen jedním úhlem pohledu.
  • Omniscentní (vševědoucí) a omezeně omniscentní - a) V prvním případě je vypravěč vševědoucí a je obeznámen se všemi postavami. b) V případě druhém si je vypravěč vědom všeho jen o jedné postavě v jednom okamžiku a může přeskakovat, nebo má z větší či menší části svou vševědoucnost omezenou.

Jednotlivé úhly pohledu, ať už mezi druhy nebo postavami lze střídat a také se to často děje, ale je vhodné to dělat za pomoci nějakého oddělovače nebo kapitol, aby se čtenář dozvěděl, že nastala změna a mohl na to reagovat.[2]

POV ve fanfiction Editovat

Vševědoucí vypravěč, který však v určitém okamžiku ví, co si myslí jen jedna z postav, je nejrozšířenějším způsobem vyprávění. Pokud se ve fanfiction mluví o POV nějaké postavy, zpravidla se myslí právě ta postava, jejíž myšlenky a pocity nám vypravěč popisuje. Protože mnoho fanoušků dává přednost při čtení fanfiction úhlu pohledu nějaké z postav, vyznačují občas autoři FF POV už do záhlaví.[3]  

Zdroje Editovat

  1. https://www.fanfiction.net/topic/91554/46503016/Point-of-View
  2. http://www.learner.org/interactives/literature/read/pov2.html
  3. http://fanlore.org/wiki/Point_of_View
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.