FANDOM


RPF je zkratka pro anglické Real People Fiction, jinak také Real Person Fic, což je název pro fanfiction , které pojednává o skutečných lidech, spíše než o jakýchkoliv postavách z filmu nebo jiného díla.

Poddruhem RPF je pak RPS (Real Person Slash) a Real Person Femslash, kteréžto názvy jsou používány častěji, než všeobecnější RPF.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.