FANDOM


Rating, jinak také přístupnost, často zaměňována za varování, je součást záhlaví fanfiction (nebo upozornění u jiného fanouškovského díla), která krátce a stručně zařadí příslušné dílo podle vhodnosti dle věkové skupiny čtenáře.

Samotné přiřazení přístupnosti je velice subjektivní a záleží výhradně na autorovi díla, díky čemuž se druh a explicitnost obsahu děl zařazených kupříkladu pod 18+ může výrazně lišit autor od autora nebo archív od archívu. Někteří autoři a správci stránek kolonku přístupnosti v hlavičce zcela zrušili (viz Fantasmagorium), nicméně ve všech světových archívech, stejně jako při zadávání na Daily Slash, je vyplnění této položky vždy povinné.

Seznam zápisů ratinguEditovat

Stejně jako se liší samotné přiřazování přístupnosti, liší se také její zápis. Zde je uvedeno několik základních a často užívaných.

ČíselnéEditovat

Tento druh zápisu je u nás nejrozšířenější a je založený na čísle, které má představovat minimální věk čtenáře.

 • Nic/Pro všechny - Pokud je v hlavičce u přístupnosti volné místo nebo sousloví "pro všechny", dílo neobsahuje žádný explicitní sex, násilí ani výrazně sprostá a vulgární slova. Dílo může zhlédnout nebo si přečíst každý, kdo mu je schopen při čtení porozumět.
 • 12+  - V díle se vyskytují slabší vulgarismy, pravděpodobně také nepopisné násilí a nepopisné erotické scény (líbání, zatmívačka před samotnou scénou). Dílo by měly číst osoby starší dvanácti let.
 • 15+ - Vyskytují se sprostá slova a násilí. Erotika je více popisná a explicitní. Dílo by měly číst osoby starší patnácti let.
 • 18+ - Explicitní a detailní popis sexuálních praktik, násilí a/nebo silně vulgární mluva. Toto dílo by měly číst osoby starší osmnácti let

MPAA systém[1]Editovat

Tento zápis hodnocení je velmi rozšířený na zahraničních archívech a stránkách a je odvozen od hodnocení filmů, které jim přiděluje "Motion Picture Association of America "

 • G - Dílo neobsahuje nic závadného, žádné násilí, sexuální scény ani vulgarismy. Toto hodnocení může být ekvivalentem českého Pro všechny. (Oficiálně: Veškeré publikum.)
 • PG - Výskyt mírného násilí, neexplicitní sex, nevyskytuje se žádná výrazně vulgární mluva. Dílo mohou číst diváci zhruba od dvanácti let. (Oficiálně: Na posouzení dospělé osoby.)
 • PG-13+ - Jedná se o zdůraznění ratingu PG. Vzhledem k všeobecné neobjektivnosti Ratingu se může s díly PG silně smývat (Oficiálně: Na posouzení dospělé osoby, ale se zdůrazněním, že by se mohl vyskytovat pro děti více nevhodný materiál, než je prosté PG.)
 • R - Výskyt vulgarismů, více explicitní násilí a erotické scény. Dílo by měly číst osoby starší patnácti let (Oficiálně: Omezená přístupnost pro téměř dospělé publikum.)
 • NC-17 - Explicitní a detailní popis násilí a erotiky a užívání vulgárních slov. Dílo by měly číst osoby starší osmnácti let (Oficiálně: Vhodné pouze pro starší sedmnácti let.)

Australské hodnocení[2]Editovat

Tento zápis hodnocení vychází ze symbolů přiřazovaných filmům v Austrálii a je u povídek také poměrně rozšířený.

 • G - Dílo je vhodné pro všechny, není v něm explicitní násilí nebo sexuální scény. (Oficiálně: Film je bez omezení.)
 • PG - Obsahuje jen běžnou mluvu, žádné zjevné násilí nebo explicitní erotiku. Dílo mohou číst i osoby mladší patnácti let. (Oficiálně: Neobsahuje nic závadného pro osoby mladší patnácti let.)
 • M - Výskyt vulgární mluva, mírně popisné násilné scény nebo neexplicitní erotika. Dílo by měly číst osoby starší patnácti let. (Oficiálně: Vhodný až pro osoby starší patnácti let.)
 • MA - Větší množství vulgarit, popisnější násilné i erotické scény. Dílo by zcela určitě měly číst osoby starší patnácti let. (Oficiálně: Vhodné až pro osoby starší patnácti let, ideálně v doprovodu zletilé osoby nebo po jejím povolení.)
 • R - Obsahuje vulgární mluvu, explicitní a popisné scény násilí a erotiky. Dílo by měly číst osoby starší osmnácti let. (Oficiálně: Diváci starší osmnácti let.)
 • X - K hodnocení povídek se užívá málo. Je vyhrazen pro zcela explicitní popis násilí a erotiky, vyloženou pornografii nebo zbytečně násilné filmy. 

Fictionratings.com[3][4]Editovat

Tento systém hodnocení je naprosto samostatný, nepostavený na hodnocení připojovaném různými druhy televizních a filmových společností nebo radami pro televizní vysílání. Jeho anglickou verzi si můžete přečíst na Fictionratings.com. Řídí se jím některé archívy, zvláště pak známý je díky FanFiction.net, kde jsou podle něj zařazovány povídky.

 • K - V díle se nevyskytuje nic závadného, bez ohledu na věk čtenáře. Je tedy přístupné naprosto všem.
 • K+ - Obsahuje mírně sprostou mluvu, slabé násilí, ale žádnou erotiku nebo cokoliv erotice podobného.
 • T - Vhodné pro třináctileté a starší, obsahuje hrubější mluvu, popisnější násilí a náznaky erotických témat.
 • M - Vhodné až od šestnácti let. Popis násilí, vulgární mluva a jednoznačné náznaky erotických a sexuálních témat.
 • MA - Vhodné až od osmnácti let. Vyskytují se zde explicitní popisy násilí a erotiky a výrazně vulgární mluva.

Na archívu FanFiction.cz bylo v roce 2002 zakázáno vkládat povídky, které jsou hodnocené MA, a tato možnost zadání byla odstraněna z autorské administrace. V roce 2012 pak proběhlo velké mazání všech povídek, které administrátoři FF.net označili za MA.

Tabulka srovnání přístupnostiEditovat

V této tabulce se můžete podívat na srovnání ostatních přístupností vůči u nás rozšířenému číselnému hodnocení. Tato tabulka je, vzhledem k subjektivnosti Ratingu, jen velmi hrubá a nelze ji tedy brát za absolutně platnou.

Cz/Sk Nic/Pro všechny 12+ 15+ 18+
MPAA: G, PG PG-13, R R NC-17
Aust. G, PG M MA R (X)
FF.net K, K+ T, M M MA

Upozornění na přístupnostEditovat

Přímou návaznost na Rating mají různé druhy varování, upozornění na přístupnost "pouze pro dospělé", ale také několikastupňové registrace a heslování povídek/kapitol označených jako nevhodné pro děti. Zde je několik typů, na které lze narazit.

 • Vícestupňová registrace - Čtenář se musí před čtením povídek označených ratingy pro dospělé (18+,NC-17, R, MA) na stránce či archívu zaregistrovat a následně, nejčastěji čestným prohlášením, dotvrdit, že je dospělý. (příklad: Nápoj lásky měl tento druh registrace.)
 • Podmíněná registrace - Čtenář se musí před čtením povídek označených ratingy pro dospělé zaregistrovat a následně splnit nějakou podmínku; nejčastěji se jedná o určitý počet komentářů nebo vložení vlastní povídky.
 • Registrace - Čtenář se musí před čtením povídek označených ratingy pro dospělé zaregistrovat. Často pak při registraci uvádí svůj věk.
 • Datum narození - Čtenář musí při vstupu na stránky zadat své datum narození. Tento druh upozornění je poměrně zajímavý a dá se s ním setkat v internetových prodejnách alkoholu.
 • Heslo - Čtenář musí před vstupen na stránku nebo (častěji) na příslušný článek s povídkou nebo kapitolou zadat heslo. Hesla mohou být dostupná jako seznam ve volně navštívitelném článku nebo je na stránce umístěn klíč k jejich vytvoření. (Příklad: Diagnóza: Johnlock (Johnlockpositive ) má klíč k heslům a zadávání hesel.)
 • Odklikové upozornění - Při vstupu na stránku nebo na povídku označenou ratingy pro dospělé musí čtenář potvrdit, že je mu nad osmnáct let (někdy je uváděno 17, někdy dokonce 21.). Podskupinou jsou pop-up okna, která nezaberou celou plochu prohlížeče, ale jedná se pouze o malou tabulku, která čtenáři při kliku vyskočí nad samotnou stránkou s povídkou/kapitolou/archívem. (Příklad: Labyrintem slov... (Labyrintem slov... ) má pop-up okno.)
 • Upozornění na hlavní straně - Čtenář na hlavní straně nalezne upozornění, že vstoupil na stránku, kde se nachází texty pro dospělé. Toto upozornění není interaktivní a jedná se pouze o psaný text. (Příklad: Snarry world (Snarry world) má upozornění jako psaný text na hlavní straně.)
 • Záhlaví - Čtenář se o přístupnosti povídek dozvídá až v konkrétních záhlavích konkrétních povídek, nikde dřív.
 • Nijak - Některé stránky na možnost obsahu nevhodného pro mladistvé nijak neupozorňují, a to ani prohlášením na hlavní straně, ani ratingem uvedeným v záhlaví. (Příklad: Fantasmagorium (Fantasmagorium ) nemá žádný druh upozornění na obsah nad 18+, přestože se tam takový obsah nachází.)

ReferenceEditovat

 1. http://fanlore.org/wiki/Rating
 2. http://fanlore.org/wiki/Rating
 3. http://fanlore.org/wiki/Rating
 4. https://www.fictionratings.com/
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.