FANDOM


Sherlock Holmes, jinak také klasický Holmes, je poněkud širší myšlenkový záběr, než se může na první pohled zdát. A samotný význam trochu kolísá vzhledem k času stejně jako z úhlu pohledu jednotlivých fanoušků.

V minulostiEditovat

V minulosti, pokud se řeklo "Sherlock Holmes", byl vždy myšlen klasický Holmes, tedy soubor děl pojednávajících o detektivu Sherlocku Holmesovi a jeho věrnému druhovi doktoru Johnovi Watsonovi. Tyto příběhy se odehrávají na přelomu 19. a 20. století, tedy v doby viktoriánské, a to konkrétně v Anglii; Londýn. Hlavní příběhovou linií je deduktivní řešení detektivních případů, kterých se Sherlock Holmes jakožto soukromý detektivní poradce ujímá a Watson mu dělá věrného druha a kronikáře a také je sloupkařem londýnských novin, ve kterých své popisy Holmesových případů publikuje.

V tomto duchu se také nesly všechny adaptace, ať už knižní, filmové nebo například divadelní a rozhlasové hry.

DnesEditovat

V roce 2010 představila BBC svou moderní adaptaci Sherlocka Holmese s názvem "Sherlock", obecně však známou jako "Sherlock BBC ", která popisuje klasického Holmese tak, jaký by mohl být a jaké případy by mohl řešit, pokud by se narodil v dnešní době.

Od tohoto roku, pokud je řeč o Sherlocku Holmesovi, nemusí být vždy jasné, jestli se jedná o klasického Sherlocka Holmese z viktoriánské doby, nebo jeho moderní adaptaci.

Kánon vs. Non-kánonEditovat

Již velmi dlouho se v rámci fandomu klasického Sherlocka Holmese rozlišuje mezi díly kánonickými a non-kánonickými. Toto rozdělení je pak fanoušky, zvláště těmi hodně zralými, opravdu striktně dodržováno.

  • Kanonická díla - Za kánon je považováno pouze to, co vzešlo výhradně a pouze z rukou sira Doyla a nic jiného. Za plně kánonické jsou pak tedy považovány pouze informace obsažené v souboru povídek a v románech napsaných Doylem.
  • Non-kánon - Za non-kánonická díla a informace jsou považovány ty, které jsou k nalezení v kterékoliv knize, divadelní hře či filmu, který vzešel od Doylových pokračovatelů. 

FandomEditovat

Fanouškovská základna, zvláště ta aktivní, není v Čechách a na Slovensku, nikterak rozsáhlá. Za stěžejní místo výskytu skalních fanoušků klasického Sherlocka Holmese dá nejspíše považovat Česká společnost Sherlocka Holmese, což je spole českých Holmesologů, který byl oficiálně ustanoven 13. května 2000 na knižník veletrhu v Praze.[1] Tato organizace ale nevykazuje žádné velké známky aktivity všeobecně a hlavně pak aktivity fanouškovské nebo vstřícnosti k fanouškovským aktivitám.

Seznam autorů a překladatelůEditovat

Fanouškovská databáze: Editovat

Reference Editovat

  1. http://www.sherlockholmes.cz/
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.