FANDOM


Squick je anglický výraz pro věci, které v lidech budí odpor či znechucení. Ve fanouškovské tvorbě je zvykem upozorňovat na takové potenciální motivy ve Varování.  

Jako squick bývají označovány například některé násilné či sexuálně explicitní situace (například polévání horkým voskem, řezání a podobně). Jako squick jsou některými lidmi vnímány texty popisující sex mezi esteticky pro ně nepřitažlivými osobami, kupříkladu Filch/McGonagallová. Dalším příkladem squicku je Mpreg.  

Některá fanouškovská díla vznikají cíleně jako squickfic, tedy s cílem vzbudit v co největším počtu čtenářů či diváků odpor.[1]  

Pojem squick se na rozdíl od označení něčeho za nechutné či špatné považuje za morálně neutrální. Pokud například čtenář tvrdí, že homosexuální sex je pro něj squick, pak podstatou sdělení je, že v něm osobně sice takový motiv budí pocity nelibosti, sám však dané téma neodsuzuje a neodsuzuje ani jeho tvůrce a konzumenty. [2]

Odkazy: Editovat

  1. http://sosaci.net/dmd/node/7390
  2. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=squick
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.